Regulamin Strony Wirtusfera.pl

 

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Wirtusfera.pl, zwanej dalej "Stroną".

1.2. Strona jest prowadzona przez Wirtusfera jest MUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS: 0000985676  Numer REGON: 522744883 Numer NIP: 9542843768  zwaną dalej "Administratorem".

1.3. Strona nie jest sklepem internetowym i nie prowadzi sprzedaży produktów. Strona służy do prezentacji usług wirtualnej asysty oraz zachęcania użytkowników do skorzystania z tych usług.

 

2. Definicje

2.1. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Stronę.

2.2. Usługi – usługi wirtualnej asysty oferowane przez Administratora, polegające na wsparciu administracyjnym i organizacyjnym.

2.3. Treści – wszelkie informacje, materiały, artykuły, zdjęcia, filmy, dokumenty i inne zasoby dostępne na Stronie.

 

3. Korzystanie ze Strony

3.1. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne i bezpłatne.

3.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

3.3. Zabrania się: a) Korzystania ze Strony w sposób naruszający prawa osób trzecich, b) Wprowadzania na Stronę treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obraźliwym lub naruszającym dobre obyczaje, c) Działania na szkodę Administratora lub innych Użytkowników.

 

4. Treści na Stronie

4.1. Treści zamieszczone na Stronie są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4.2. Użytkownik ma prawo korzystać z Treści wyłącznie na własny użytek osobisty.

4.3. Jakiekolwiek wykorzystanie Treści w celach komercyjnych bez zgody Administratora jest zabronione.

 

5. Odpowiedzialność

5.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Treści na Stronie były aktualne i rzetelne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną nieaktualność lub nieścisłość.

5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania ze Strony.

 

6. Kontakt i Reklamacje

6.1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub bezpośrednio na adres e-mail: biuro@wirtusfera.pl

6.2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@wirtusfera.pl. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

7. Zmiany Regulaminu

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

7.2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie.

 

8. Postanowienia Końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8.2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie.

 

Dziękujemy za korzystanie z Wirtusfera.pl!

Umów się na bezpłatną konsultację już dziś i odkryj, jak irtualna asysta może zrewolucjonizować działanie Twojej firmy.

Umów się na konsultację

biuro@wirtusfera.pl

tel. +48 694 602 101

mail: biuro@wirtusfera.pl

+48 694 602 101